Vēlos saņemt SKAISTUS jaunumus! Latviski   25738336
Nīderlande

Mācības ārzemēs

| Augstākā izglītība ārzemēs

Augstākā izglītība Nīderlandē

Nīderlande ir viena no mazākajām valstīm Eiropā, tomēr tai vienmēr ir bijusi nozīmīga loma Eiropas dzīvē. Ļoti bieži Nīderlandi sauc par Holandi, kaut arī šis apzīmējums ir attiecināms tikai uz divām Nīderlandes provincēm. Mūsdienās Nīderlandē dzīvo 16,4 miljoni iedzīvotāju, kas pārstāv vairāk nekā 100 dažādas tautības. Nīderlande jau kopš 17.gs. ir starptautisks tirdzniecības centrs, kas  atvērts dažādiem cilvēkiem un inovatīvām idejām. Tādēļ gluži likumsakarīgi tā kļuvusi par ekonomiski attīstītu valsti ar vienu no zemākajiem bezdarba līmeņiem visā pasaulē.
  • Nīderlandes augstākās izglītības sistēma ir viena no atzītākajām un perspektīvākajām pasaulē, jo tās pamatos ir akadēmisko zināšanu un praktisko iemaņu mijiedarbība. No studentiem tiek gaidīta patstāvība, pašdisciplīna un aktīva dalība analītiskās diskusijās. Pasniedzēji vairāk darbojas kā padomdevēji un koordinatori, kas vada mācību procesu. 
  •  Holandē  ir 18 akadēmiskās (research) universitātes un 43 pielietojamo zinātņu (applied science) universitātes. 
  • Nīderlande ir viena no pirmajām valstīm kontinentālajā Eiropā, kuras augstskolās paralēli programmām holandiešu valodā sāka piedāvāt arī starptautiskās programmas angļu valodā. Mācības ir interaktīvas un vērstas uz studentu vajadzībām. 
  •  Atkarībā no izvēlētās studiju programmas jauniešiem tiek dota iespēja pārbaudīt iegūtās zināšanas vai nu strādājot zinātniskos darbus laboratorijās, vai izejot praksi starptautiskos uzņēmumos. 
  • Pateicoties darbam grupās, studenti ātri savā starpā iepazīstas un iemācās saprasties ar dažādu tautību cilvēkiem. Nīderlandes mācību metožu pamatā ir katra indivīda viedokļa un pārliecības respektēšana. Cieņas pilna izturēšanās ir holandiešu nacionālā īpašība, kas ir daudznacionālās sabiedrības pamatvērtība. 
  • Studijas Holandē ir pievilcīgas finansiāli, jo mācību maksa  ir 1,951  EUR gadā. Turklāt, sākot no brīža, kad students reģistrējas kā Nīderlandes iedzīvotājs,  pastāv iespēja paņemt kredītu mācību maksas segšanai. 

Pieteikšanās bakalaura programmām notiek elektroniski un vienlaikus iespējams pieteikties vairākām programmām dažādās universitātēs. 

Mēs varam Jums palīdzēt: 
  •  Izvēlēties Jūsu vēlmēm un spējām atbilstošas augstākās izglītības programmas; 
  •  Iepazīstināt ar iestāšanās kārtību Nīderlandes universitātēs;
  •  Atbildēt uz Jūsu jautājumiem par augstskolu uzņemšanas noteikumiem, studiju finansējuma iespējām, kā arī praktiskām sadzīves lietām, ar ko nāksies saskarties studējot;
  •  Praktiski palīdzēt nepieciešamo dokumentu (motivācijas vēstules, raksturojuma, sekmju izraksta u.c.) sagatavošanā, pieteikuma formas aizpildīšanā un nosūtīšanā.
Strādāsim kopā, lai Jūs varētu īstenot savus studiju plānus izraudzītajās Nīderlandes augstskolās! 

Ieskatam :

 
Fontys University of Applied Science
​Nosaukums Fontys cēlies no latīņu vārda „Fons”, kas nozīmē „avots” un Fontys pielietojamo zinātņu universitāte ir zināšanu, attīstības, inovāciju un iedvesmas avots saviem studentiem. Universitāte ir otrā lielākā augstskola Nīderlandē un tās nosaukumu atpazīst daudzās pasaules valstīs. Fontys lielākās  studentu pilsētiņas atrodas Eindhovenā, Tilburgā un Venlo, kur iespējams apgūt programmas holandiešu , angļu un vācu valodās. Starptautiskajās programmās mācās daudzi ārzemju studenti.  Visas programmas veidotas balstoties uz  sabiedrības attīstības tendencēm, un tās ir praktiski orientētas
Sazinies ar mums! Lasīt vairāk
2013-2014 © SIA "SKAISTI", Adrese: Kuģu iela 11-504, Rīga, LV-1048, Tālr./Fakss: +371 67283730, E-pasts: info@skaisti.lv
People left People right